Bygglov – högaktuell fråga

Just nu är det högsäsong för bygglovsansökningar. Vi vill därför påminna om hur dessa hanteras inom föreningen.

På sidan Bygglov  – undersida till Ombyggnation – hittar du all information. Du skriver ut ansökan, kompletterar den med vad du vill göra samt bifogar din ritning och lämnar den till en medlem i styrelsen.

Din bygglovsansökan tas därefter upp och beslutas kring på nästkommande styrelsemöte. Efter styrelsemötet får du tillbaka den med ett beslut. Styrelsemöten hålls vanligtvis den tredje måndagen i varje månad.

Fortsatt ökad bevakning i föreningen
LÄS MER
Nu sopar vi upp gruset! Start 29 mars.
LÄS MER
Visa alla