Vem sköter om vad

Byggdel

Boendes ansvar

Invändigt ytskickGolv, väggar, tak samt övriga inre
snickerier
Egna tillbyggnader och
vindsinredning (även det som är utfört av tidigare ägare).
Hela ansvaret för reparationer och
underhåll.
Utvändigt underhåll. Målning och eventuellt utbyte av träfasader, fönsterinklädnad, fönster och fönsterglas, ytterdörr, snickerier på hus och förråd, plank mellan lägenheterna samt målning av plåtdetaljer.
Vitvaror, sanitetsporslin.Underhåll och utbyte. Byte av golvbrunn vid
ombyggnad.
Köksfläkt.Reparation och skötsel.
Yttre markytor som tillhör lägenheten.Ska hållas i vårdat skick.

Byggdel

Föreningens ansvar

YtterdörrLåssystem för nycklar.
VVS Vattenradiatorer med ventiler och termostat. Kall- och varmvattenledningar. Avloppsledningar
Garage
Soputrymmen
Cykelhus
Lekredskap
Föreningen har ansvaret för detta men målningen utföres av de boende.
ElFel på ursprungliga elledningar och eldon.
Takpannor
Plåtdekorationer
Hängrännor
Ansvar för att de är hela och fungerande. Boende sköter själv, vid behov rensning av hängrännor.
Ventilation
Rengöring av ventilationsrör
Hela ansvaret.

Avfall

Plats

Hushållsavfall, tidningar,
batterier, färgade och
ofärgade glasförpackningar,
metall- och plastförpackningar,
wellpapp och
pappersförpackningar
I avsedda kärl för fastighetsnära
källsortering som finns i soprummen.
Trädgårdsavfall inkl. grenar
max 10 mm tjocka. Även hela
julgranar efter julhelgerna.
 I avsedd container
Grovavfall och grenar grövre
än 10 mm.
Farligt avfall
Återbruk
Kommunens återvinningscentraler.

Reparationer

Vid anlitande av våra entreprenörer, som anges i Boguiden, bekostar föreningen utfört arbete samt material upp till 400 kr exklusive moms. Om materialkostnaden överstiger 400 kr betalar du själv hela beloppet.

Nyanskaffning

Vid nyanskaffning som inte är föranlett av skada står den boende för hela kostnaden, både arbets- och materialkostnad.

Bil

Bil ska i första hand parkeras i garaget. Det finns möjlighet att hyra en extra parkeringsplats, se Boguiden. Motor-/kupévärmare får inte användas i garagen på grund av att elsystemet inte är tillräckligt dimensionerat.

Bil får köras in på gårdarna vid i- och urlastning, med beaktan av lekande barn. Biltvätt är förbjudet på gårdar och vid garage, enligt kommunala stadgar.

Byggnadslov

I följande fall krävs byggnadslov och godkännande av styrelsen:

  • inredning av övervåning och/eller takkupa/takfönster/gavelfönster
  • entré till femmoruteplats; med tak på baksidan eller med förlängt tak på framsida
  • inbyggda altaner på fram- eller baksida
  • tillbyggnad av förråd, fristående förråd eller lekstuga

För frågor eller ytterligare information, se Boguiden.

Bygganmälan

Vid andra större förändringar inomhus krävs en bygganmälan. Ta kontakt enligt Boguiden i tveksamma fall eller för frågor.

Vem som ansvarar för vad finns också att hämta (i pdf-format) här.