Bilvärmare

Eluttagen i våra garage får belastas med max 300 watt, det ska även finnas en skylt under uttaget som anger detta. Det är därför inte tillåtet att koppla in elektriska motor- eller kupévärmare i garagets eluttag.

Överbelastas ett uttag så kan det medföra att  en säkring löser ut och då blir en eller flera garagelängor utan ström. Vid några garage så ligger även strömmatningen till förstärkarna till TV- och bredbandsnät och då drabbas även detta.

En uppgradering av strömförsörjningen till garagen är mycket kostsam och är ingen högprioriterad fråga.