Boguiden

Boguiden är en lista över vem/vilka du kontaktar i olika frågor som rör ditt boende.

Från den 30 januari 2017 gäller en ny Boguide. En utskrivningsbar sida når du via denna länk.

Kontaktuppgifter i olika frågor:

Ärenden

Kontakt

Kontakt info

Byggärenden Mikael Jensen Kan nås M-T 18-21, 070-327 03 22
Felparkeringar på gator Parkerings AB Dukaten 013-20 54 10
Felparkeringar i Tallkronan Parkerings AB Dukaten 013-20 54 10
Frågor om bredband Com Hem 0771-55 00 00, www.comhem.se. Teckna/säga upp abonnemang grundat på Tallkronans gruppavtal: 0775-17 17 20
Frågor om TV Com Hem 0771-55 00 00, www.comhem.se. Teckna/säga upp abonnemang grundat på Tallkronans gruppavtal: 0775-17 17 20
Felanmälan, inre och yttre skötsel, lås Renall AB Felanmälan dagtid M-F 011-28 04 86 Jour övrig tid via SOS Alarm 011-14 96 69 via e-post felanmalan@renall.se
Försäkringsfrågor Mikael Jensen Kan nås M-T 18-21, 070-327 03 22 Försäkring har tecknats i Länsförsäkringar, nr 2535126*00
Försäljning Frubo AB 013-37 40 80, info@frubo.se, www.frubo.se
Hyresavisering Frubo AB 013-37 40 80, info@frubo.se, www.frubo.se
Incidenter rapportering Nokas (fd Svensk Bevakningstjänst) 013-4606515, linkoping@nokas.com
Ohyra och skadedjur Nomor Kontakta Renall AB – dagtid M-F 011-28 04 86 alt via webbens felanmälningsformulär. OBS! Är det akut kan du kontakta Nomor tfn 0771-122 300 dagtid M-F kl.7-17 Uppge vårt försäkringsnr 2535126*00 i Länsförsäkringar
Kvarterslokalen, Övernattningsrum bokning Johan Järpehag Medvindsvägen 6, 070-462 66 48, M-F kl.18-21 eller mail till: js.jarpehag@gmail.com
Nya nycklar/

inpasserings-brickor bastu

Jan Carlsson 013-12 67 78, M-F kl.17-20
Parkeringsplatser Frubo AB 013-37 40 80, info@frubo.se, www.frubo.se
Släpkärra bokning Peter Thunér Medvindsvägen 12, 0708-12 05 65, M-F kl.18-21
Utelåsning Lås & Nycklar i Linköping 013-37 19 50 dagtid vardagar, 0705-14 53 04 övrig tid
Överlåtelse Frubo AB 013-37 40 80, info@frubo.se, www.frubo.se