Byggnadslov

I följande fall krävs både byggnadslov och ansökan till styrelsen:

– inredning av övervåning
– takkupa/takfönster/gavelfönster
– entré på femmor
– uteplats med tak på baksidan
– uteplats med förlängt tak på framsida
– inbyggda altaner på fram- eller baksida
– tillbyggnad av förråd
– fristående förråd eller lekstuga

Bygglov måste i ovanstående fall lämnas in till styrelsen. Byggloven beslutas på nästkommande styrelsemöte, därefter kan ni bifoga det godkända bygglovet från styrelsen med den ordinarie ansökan till bygglovskontoret.

Information om byggnadslov (länk till Linköpings kommun)

Blanketter för ansökan till Brf Tallkronan i Tallboda (länkar till blanketter)

Om-/tillbyggnad av lägenhet

Förändring av utvändigt kallförråd

I vissa fall krävs enbart en anmälan till styrelsen, ex vid större förändringar i den invändiga planlösningen.
Du använder dig då av ovanstående anmälan och lämnar den till någon i styrelsen.