Färg på husen

I Brf Tallkronan i Tallboda ser vi helst att du behåller de ursprungliga färgerna inom föreningen, vilka de är ser du nedan. Som boende i Tallkronan är du ansvarig för yttre målning av din bostadsrätt. Om du väljer att köpa färgen på Nordsjö får du rabatt. Rabatt får du även hos Lantmännen, Sättunagatan 3 i Tornby. Lantmännen har tagit över agenturen för Teknos färg (den ”ursprungliga” färgen på hus och garage).

Originalfärger fasader utomhus för respektive gård:

Gård Technos benämning på ursprunglig färg Technos kod NCS-kod
A Orange Manuell brytning Pasta/liter J 14,3  L 27,4  P 5,4 Q 0,6 Bas 3 Gefab recept Saknas
B Körsbärsröd R 603 EX2-TRA-R603 3756-Y84R
C Gul Y-90 EX2-TRA-Y90 2147-Y19R
D Mörkblå Manuell brytning Pasta per liter  J 18,0  T 19,5 S 34,0 Bas 3 Gefab recept Saknas
E Gul Y-90 EX2-TRA-Y90 2147-Y19R
F Orange Manuell brytning Pasta per liter J 14,3 L 27,4 P 5,4 Q 0,6 Bas 3 Gefab recept Saknas
G Bruten NCS-S5030-Y30R Färg 127 EX2-NCS-Y30R Saknas
H Fjordblå B-187 EX2-TRA-B127 5923-B03G
J Körsbärsröd R 603 EX2-TRA-R603 3756-Y84R
K Brun E-74 EX2-TRA-E74 8206-Y83R
L Körsbärsröd R 603 EX2-TRA-R603 3756-Y84R
M Gul Y-90 EX2-TRA-Y90 2147-Y19R
N Fjordblå EX2-TRA-B127 5923-B03G
O Fjordblå EX2-TRA-B127 5923-B03G

Vet du inte vilken bokstavsbeteckning din gård har? Du ser beteckningarna på områdeskartan.