Färg på husen

Som boende i Tallkronan är du ansvarig för yttre målning av din bostadsrätt. När det är dags att måla om köper du färgen på Nordsjö idé och design (Nya Tanneforsvägen 96) där boende i föreningen har rabatt. Nordsjö har rätt färger för vår förening så uppge att du bor i Tallkronan och vilken färg du har på din gård så får du rätt.

Vet du inte vilken bokstavsbeteckning din gård har? Du ser beteckningarna på områdeskartan.