Fläkt/ventilation

I föreningens bostäder är ventilation och köksfläkt två helt separata system.

Vilka inställningar du kan/får göra när det gäller husets ventilationssystem framgår av de enkla instruktioner som du hittar här (pdf).

Byte av filter i ventilationsanläggningen sköts av föreningen och sker normalt en gång per år. Det kan mellan filterbyten hända att man får en varning i fjärrkontrollen att det är dags att byta filter. För att återställa och ta bort larmsignalen så finns det en manual för hur man gör här (pdf-fil).
OBS! Det är viktigt att återställa larmet eftersom om systemet, av någon anledning, ger ytterligare ett larm så medför två samtidiga larm att ventilationen stänger av sig helt.

Byte av spridningsfilter i rummens tilluftsdon sker vart 3:e år i samband med byte av filter i ventilationsaggregatet. Vid detta tillfälle kommer behövligt antal filter att lämnas i varje lägenhet och sedan får man byta filter själv.

När det gäller skötsel av de nya köksfläktarna så har alla lägenheter fått en bruksanvisning som beskriver hur det går till (beroende på vilken modell man valt). Bruksanvisningarna finns här nedan i pdf-format för:
Franke F 600  (den inbyggda)
Franke Tender 725 (den med designkåpa)

Har du problem med din fläkt/ventilation så hittar du kontaktuppgifter i ”Boguiden”.  Tala med styrelsen innan du funderar på att göra  några ändringar i ventilationssystemet.

Fläktar/ventilation har bytts ut under 2011/2012.