Fläkt/ventilation

I föreningens bostäder är ventilation och köksfläkt två helt separata system.

Vilka inställningar du kan/får göra när det gäller husets ventilationssystem framgår av instruktionen som du hittar här (pdf).

Byte av filter i ventilationsanläggningen sköts av föreningen och sker normalt en gång per år. Det kan mellan filterbyten hända att man får en varning i fjärrkontrollen att det är dags att byta filter. För att återställa och ta bort larmsignalen så finns det en manual för hur man gör här (pdf-fil). Det är viktigt att återställa larmet eftersom om systemet, av någon anledning, ger ytterligare ett larm så medför två samtidiga larm att ventilationen stänger av sig helt.

När det gäller skötsel av köksfläktarna så har alla lägenheter fått en bruksanvisning som beskriver hur det går till (beroende på vilken modell man valt). Bruksanvisningarna finns här nedan i pdf-format för:
Franke F 600  (den inbyggda)
Franke Tender 725 (den med designkåpa)

Har du problem med din fläkt/ventilation så gör du en felanmälan. Tala med styrelsen om du funderar på att göra några ändringar i ventilationssystemet.