Har dina fönsterspröjs gått sönder och du behöver nya?

Kontakta i så fall en återförsäljare för Elitfönster – föreningen/styrelsen har inget reservlager av fönsterspröjs.
För att få rätt spröjs måste du veta typnumret på fönstret.
Typnumret finns instansat i rutornas aluminiumram och ser ut så här: ELIT 11 81, ELIT 8 81 eller liknande.