Förbättringsförslag?

Brf Tallkronan i Tallboda arbetar för ständig utveckling och förbättring – styrelsen tar gärna emot förslag och synpunkter på vad som kan förbättras.

Du kan lämna dina synpunkter via denna länk.

Det har sedan föreningen byggdes, 1981-1983 kommit in en hel del förslag som föreningen tyvärr inte kan genomföra. Här är ett axplock av dessa där även orsaken anges varför de inte har kunnat genomföras:

Biltvätt inom föreningen
För att kunna etablera en biltvätt krävs det stora kostnader för bl.a. en oljeavskiljare. Föreningen ser det som en onödig investering och det finns heller ingen mark som kan avsättas för ändamålet. Biltvättar finns vid de flesta bensinstationer.

Grovtvättstuga
Föreningen har inte lokaler för att kunna etablera en grovtvättstuga.

Dörrar till soprummen
För att kunna sätta upp dörrar till soprummen krävs en stor investering och förmodligen kommer även sophanteringen att bli dyrare. Det är ingenting som är aktuellt i dagsläget.