Gårdsombud

I Brf Tallkronan har vi ett eller två gårdsombud per gård för de 14 gårdar som föreningen omfattar. Gårdarna utser själva vem eller vilka som är gårdsombud.

Som gårdsombud deltar du på två möten per år, ett på våren och ett på hösten. Mötet hålls på kvällstid och vi bjuder på middag. Inför mötena samlar du in tankar och önskemål från boende på din gård. En del väljer att gå runt och personligen prata med sina grannar, andra läggar lappar i brevlådan eller sätter upp info på anslagstavlan i återvinningsrummet. Att vara gårdsombud är ett frivilligt uppdrag och det utgår inget arvode för arbetet.

Har man som boende åsikter man vill framföra mellan dessa gårdsombudsmöten så finns det alltid möjlighet att mejla till info@tallkronan.se

Det är inte gårdsombudens uppgift att ta tag i problem som kan uppstå på gårdarna, detta tas direkt med styrelsen.