Gårdsombud

I Brf Tallkronan i Tallboda har vi valt att utse en/två gårdsombud per gård för de 14 gårdar som föreningen omfattar. Detta underlättar för styrelsen när det gäller att få synpunkter och information från bostadsrättsinnehavarna samt att lämna information till dessa. Gårdarna utser själva gårdsombuden.

Styrelsen träffar gårdsombuden två gånger per år, i maj och i oktober.