Har du sålt din bostadsrätt?

Har du sålt din bostadsrätt?

Försäljningen ska deklareras till Skatteverket året efter försäljning av bostadsrätten ägt rum. Bostadsrättsföreningen är skyldig att lämna kontrolluppgift om försäljningen. Som försäljningsdatum räknas kontraktsdatum enligt överlåtelseavtalet.

Du redovisar försäljningen på Skatteverkets blankett K6. När du ska fylla i blanketten har du hjälp av den kontrolluppgift som du får från föreningen, där flera uppgifter finns redovisade. Kontrollera att uppgifterna på kontrolluppgiften är korrekta. Om de inte stämmer måste bostadsrättsföreningen lämna rättelse till Skatteverket. Övriga kostnader såsom mäklare, ombyggnader m.m. redovisar du själv efter egna underlag.

Mer information om hur du redovisar din försäljning hittar du på www.skatteverket.se, försäljning av privatbostad.