Ny hämtningsdag för hushållsavfallet

Från och med 3 maj ändrar Tekniska verken sina turer för sophämtning. Ändringen gäller hämtning av gröna påsar med matavfall och vanliga soppåsar med övrigt hushållsavfall. Förändringen beror på att företaget som hämtar soporna har planerat om sina rutter för att kunna effektivisera hämtningen.

Ny dag för sophämtningen från och med 3 maj är torsdagar, varje vecka.

Påminnelse om hur avfallet ska sorteras

I den vanliga soppåsen slänger du allt som inte kan återvinnas, till exempel hushållspapper eller blöjor. Använd bara plastpåsar och släng inte något löst i soptunnan. Kom ihåg att knyta alla soppåsar och alla gröna påsar med dubbelknut, innan du slänger dem i soptunnan.

Föreningen byter alla hängrännor och stuprör
LÄS MER
Nu ska varmvattnet i kranen vara mer stabilt
LÄS MER
Visa alla