Ombyggnation

Som bostadsrättsinnehavare har du möjlighet att bygga om din bostadsrätt. Det är dock viktigt att du vet vad som gäller i fråga om byggnadslov och/eller anmälan till styrelsen  innan du påbörjar ditt arbete. Anvisningar hittar du under rubriken ”Ombyggnation/Byggnadslov”.

Kontaktperson för frågor eller ytterligare information se ”Boguiden”.  Är du osäker så tag gärna en kontakt med styrelsen innan du börjar så undviker du risken för svartbygge med  böter som följd.