Parkeringsplatser

Till varje bostadsrätt hör ett garage. Om behov finns av extra P-plats finns det möjlighet att hyra/ ställa sig i kö för att hyra en sådan. Om du vill hyra/ställa dig i kö finns mer kontaktinformation till Frubo i ”Boguiden”.
OBS! Föreningens P-platser är avsedda för fungerande personbilar. De är inte avsedda för husvagnar, släpvagnar eller ”renoveringsobjekt”.

Gästparkering
Det finns tillfälliga parkeringar, 3-timmars, utefter både Medvinds- och Sidvindsvägen. Dessa parkeringar är kostnadsfria. Det finns även betalparkeringar på Gränsliden, vid infarten till Sidvindsvägen. Betalautomaten står dock på Sidvindsvägen.

Biltrafik på gårdarna
Vid lastning/lossning av tunga varor är det tillåtet att köra in bilen på gården, i- och urlastning max 15 minuter. Övrig parkering på gården är ej tillåten.

Var finns uthyrningsplatserna?
En karta över var föreningens uthyrningsplatser finns hittar du här (pdf).