Parkeringsplatser

Till varje bostadsrätt hör ett garage. Om behov finns av extra P-plats finns det möjlighet att hyra/ ställa sig i kö för att hyra en sådan. Om du vill hyra/ställa dig i kö finns mer kontaktinformation i ”Boguiden”.
OBS! Föreningens P-platser är avsedda för fungerande personbilar. De är inte avsedda för husvagnar, släpvagnar eller ”renoveringsobjekt”.

Gästparkering
Det finns tillfälliga parkeringar, 3-timmars, utefter både Medvinds- och Sidvindsvägen. Dessa parkeringar är kostnadsfria. Det finns även betalparkeringar på Gränsliden, vid infarten till Sidvindsvägen. Betalautomaten står dock på Sidvindsvägen.

Biltrafik på gårdarna
Vid lastning/lossning av tunga varor är det tillåtet att köra in bilen på gården. Övrig parkering på gården är ej tillåten.

Var finns uthyrningsplatserna?
En karta över var föreningens uthyrningsplatser finns hittar du här (pdf).