Parkeringsplatser

Parkeringsplatser

Till varje bostadsrätt hör ett garage. Om du behöver ytterligare en parkeringsplats finns det möjlighet att hyra/ ställa sig i kö för det. Om du vill hyra/ställa dig i kö finns mer kontaktinformation till Frubo i ”Boguiden”.

Föreningens parkeringsplatser är avsedda för fungerande personbilar. 

Gästparkering
Det finns tillfälliga parkeringar, 3-timmars, utefter både Medvinds- och Sidvindsvägen. Dessa parkeringar är kostnadsfria. Det finns även betalparkeringar på Gränsliden, vid infarten till Sidvindsvägen. Betalautomaten står dock på Sidvindsvägen.

Biltrafik på gårdarna
I- och urlastning utanför huset är okej, max 15 minuter. Övrig parkering på gården är inte tillåten.