Ritningar

Till vissa utbyggnader har föreningen tagit fram typritningar som vi tillhandahåller kostnadsfritt för medlemmar.
Använder du typritning så är det inga problem att få klartecken med bygglovet från kommunens byggnämndskontor.

För att få en komplett uppsättning ritningar i rätt skala så kontaktar du den i styrelsen som svarar för dessa frågor, se ”Boguiden”.

De typritningar som föreningen tillhandahåller är följande: 
Entrétak   5 rok
Utbyggnad av förråd baksida   3 och 4 rok
Inglasad uteplats  3,   4  och   5 rok
Vindsinredning 3 rok (tre alt) 1 ,   2 och 3
Vindsinredning 4 rok (tre alt) 1,   2 och 3

Några andra ritningar än ovanstående har styrelsen inte tagit fram. Vill du bygga om/till på annat sätt så får du själv ta fram godkända ritningar att bifoga din ansökan.

Exempel på utbyggnader i området: