Radonmätning

I början av 2000-talet gjorde föreningen radonmätning på fritidsgården, samtliga förskolor samt ett antal lägenheter jämnt fördelade i området.

Resultatet av mätningarna låg i intervallet noll till fyrtio becquerel (Bq) per kubikmeter. Vi ligger således långt under gällande gränsvärde på 200 Bq.