Reparationer

Vid anlitande av våra entreprenörer, som anges i Boguiden, bekostar föreningen utfört arbete samt material upp till 400 kr exklusive moms. Om materialkostnaden överstiger 400 kr betalar du själv hela beloppet.

Köpa nytt

Vid nyanskaffning som inte är föranlett av skada står den boende för hela kostnaden, både arbets- och materialkostnad.