Reparationer

Reparation av vitvaror, snickerier, ursprunglig el och VVS som anmäls via vår felanmälan bekostar föreningen, upp till en kostnad av 400 kr exklusive moms, för arbete och material. Om materialkostnaden överstiger 400 kr + moms betalar du själv hela beloppet för materialet medan föreningen står för arbetskostnaden.

Köpa nytt

Vid nyanskaffning av vitvaror och övrigt material står den boende för hela kostnaden, både arbets- och materialkostnad.