ROT-avdrag

Följande uppgifter kan behövas vid ROT-avdrag:

Tallkronans organisationsnummer: 716402-5913

Fastighetsbeteckningen som är:
Malmskogen 10:85 för Medvindsvägen jämna nummer (gård a-c)
Malmskogen 10:86 för Medvindsvägen udda nummer + Sidvindsvägen söder cykelvägen (gård d, g, h och j)
Malmskogen 10:87 för Sidvindsvägen norr om cykelvägen (gård e, f samt k-o)

Dessutom behövs lägenhetsnumret i föreningen (numret finns på hyresavin).

Vet du inte vilken bokstav din gård har? Du hittar gårdarnas beteckning på sidan Kartor.