Släpkärra

Släpkärran ägs av oss tillsammans och kan lånas kostnadsfritt av medlemmar i föreningen. Vår förhoppning är att man vid lån också sköter den som om det är ens egen. På så vis den kan vara till nytta och glädje i många år framåt.

För bokning av kärran, se kontaktinformationen under ”Boguiden”.  Kärran är i första hand inköpt för att underlätta transport av  större och tyngre avfall som ska till kommunens återvinningscentraler.
OBS! att kärran bara kan bokas 1 dygn per bokning.

Släpvagn

Alternativ till föreningens släpkärra
Är föreningens släpkärra upptagen när du behöver den så kan du gå in på http://www.freetrailer.se/. Där kan du hyra en släpkärra ”nästan gratis” under en begränsad tid