Släpkärra

Släpkärran ägs av oss tillsammans och kan lånas kostnadsfritt av medlemmar i föreningen. Vår förhoppning är att man vid lån också sköter den som om det är ens egen. På så vis den kan vara till nytta och glädje i många år framåt.

För bokning av kärran, se kontaktinformationen under ”Boguiden”.

Släpvagn