Bastu

Bastubadning kan utföras mellan kl.06:00-22:00. Bokning av tider kan du göra på den panel som finns i entrén till kvarterslokalen. Bokningsbar tid är 2 timmar.

I anslutning till kvarterslokalen finns bastu som du kan boka. Du behöver ha en inpasseringsbricka för att få tillgång till den. Du kan genom att deponera 300 kr kvittera ut en bricka. För mer kontaktinformation se ”Boguiden”. Det är bara lägenhetsinnehavaren/medlem som kan kvittera ut brickan. Vid flytt ska inpasseringsbrickan för bastun lämnas tillbaka och du får då tillbaka den deponerade avgiften. Bricka som inte återlämnas blir spärrad dagen då avflyttning sker.

Perioden 22:00-06:00 är inpasseringen till kvarterslokal och bastu spärrad. Är något kvarglömt i bastun får detta hämtas på ny bokad tid nästa dag och kvarglömt i entrén kan hämtas efter 06:00 nästa dag. Vid ”panik” så har alla i styrelsen nyckel till dörrarna i kvarterslokalen. Kostnad för upplåsning är samma som när Taxi bistår vid utelåsning (Taxi låser inte upp i kvarterslokalen) – betalas direkt till den styrelseledamot som låser upp.

Regler för användning och lägenhetsinnehavares ansvar hittar du här (pdf).

Bastu