Våra stadgar

Brf Tallkronan i Tallboda har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Nya stadgar har beslutats i två på varandra följande stämmor, 5 december 2010 och 17 april 2011 .
De nya stadgarna är godkända och registrerade av Bolagsverket den 16 maj 2011.
Stadgarna finns här  (pdf) 

 

                    Ett av föreningens hus