Styrelsen

Styrelsen har till uppgift att sköta föreningens löpande förvaltning. Styrelsens ansvar regleras i föreningens stadgar.

Styrelsemöten äger rum en gång i månaden alla månader förutom juli, oftast tredje måndagen i månaden.

Funktion

Namn

Adress

Ordförande Mikael Jensen Sidvindsvägen 79
Vice ordförande Fredrik Ahlsén Medvindsvägen 13
Sekreterare Barbro Castenfall Sidvindsvägen 111
Vice sekreterare Liselott Johansson Medvindsvägen 98
Ledamot Jan Carlsson Sidvindsvägen 71
Ersättare Lovisa Staberg Sidvindsvägen 55