Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall

Föreningen har tre containrar. Två av dem finns på Sidvindsvägen och en på Medvindsvägen. Där får endast trädgårdsavfall läggas. Med trädgårdsavfall avses allt komposteringsbart avfall från trädgården förutom kvistar och grenar som är grövre än 10 mm i diameter. I anslutning till containrarna finns informationsskyltar. Töm ut innehållet från eventuella säckar.

trädgårdsavfall-150