Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall

Föreningen har tre containrar utplacerade under säsongstid, i regel mellan april-oktober och två av dem finns på Sidvindsvägen och en på Medvindsvägen. Där får endast trädgårdsavfall läggas. Med trädgårdsavfall avses allt komposteringsbart avfall från trädgården förutom kvistar och grenar som är grövre än 10 mm i diameter. I anslutning till containrarna finns informationsskyltar.

trädgårdsavfall-150
OBS! Plastsäckar får inte placeras i containrarna utan ska tömmas på sitt innehåll. Det är mycket viktigt att alla följer den uppsatta regeln inte minst med tanke på straffavgiften.