TV-utbud och Internet

TV-utbud och Internet

Brf Tallkronan i Tallboda har från och med 2012-09-01 gruppavtal med ComHem som innebär att ComHems Bredband  50,  digital-TV Medium 8 Favoriter samt abonnemanget Telefoni Small ingår i månadsavgiften.

I gruppavtalet (A 121288) ingår såväl modem som digitalbox helt utan kostnad för dig som föreningsmedlem.  För mera information, eller om det krånglar vid beställning hos ComHem, kontakta någon av oss i styrelsen (i första hand Mikael Jensen).

Uppgradering av TV-abonnemang: kontakta Com Hem.

Vid  fel på dina fakturor, leverans av utrustning eller tjänster så kontaktar du Com Hems kundtjänst!

Förtydliganden till Com Hems information finns i Vindpusten nr 103 (pdf-fil).

Informationsbrev från ComHem om bredband och telefoni hittar du här (pdf-fil).
Beställningsblankett för bredband och telefoni hitter du här (pdf-fil).
Informationsbrev från Com Hem om digital-TV Medium 8 Favoriter hittar du här (pdf-fil).
Beställningsblankett för digital-TV Medium 8 Favoriter  här  (pdf-fil).
Com Hems utbud av TV-kanaler hittar du på www.comhem.se