Våra lägenheter

Våra lägenheter

Brf Tallkronan i Tallboda omfattar 215 bostadslägenheter, av dessa används 4 som daghem.
Lägenheterna är placerade på 14 gårdar, med 7-22 lägenheter per gård.

Här kan du se originalplanlösningarna för respektive lägenhetsstorlek.(pdf)

Lägenhetsfördelning:
Tre rum och kök: 56 stycken
Fyra rum och kök: 125 stycken
Fem rum och kök: 30 stycken
Lägenhetsytor:
Lägenhetsyta, bostäder: 19 782 m2
Lägenhetsyta, daghem: 384 m2
Lägenhetsyta, leklada: 363 m2
Värmedebiteringsyta: 23 880 m2

FASTIGHETSBETECKNINGAR
Malmskogen 10:85-87,90
Inflyttningsår: 1981-1983