Våra lägenheter

Våra lägenheter

Brf Tallkronan i Tallboda omfattar 215 bostadslägenheter.
Lägenheterna är placerade på 14 gårdar, med 7-22 lägenheter per gård.

Här kan du se originalplanlösningarna för respektive lägenhetsstorlek.(pdf)

Lägenhetsfördelning:
Tre rum och kök:56 stycken
Fyra rum och kök:129 stycken
Fem rum och kök:30 stycken

FASTIGHETSBETECKNINGAR
Malmskogen 10:85-87,90
Inflyttningsår: 1981-1983