Våra lägenheter

Våra lägenheter

Brf Tallkronan i Tallboda omfattar 215 bostadslägenheter.
Lägenheterna är placerade på 14 gårdar, med 7-22 lägenheter per gård.

Här kan du se originalplanlösningarna för respektive lägenhetsstorlek.(pdf)

Lägenhetsfördelning:
Tre rum och kök:56 stycken
Fyra rum och kök:125 stycken
Fem rum och kök:30 stycken
Lägenhetsytor:
Lägenhetsyta, bostäder:19 782 m2
Lägenhetsyta, daghem:384 m2
Lägenhetsyta, leklada:363 m2
Värmedebiteringsyta:23 880 m2

FASTIGHETSBETECKNINGAR
Malmskogen 10:85-87,90
Inflyttningsår: 1981-1983