Vinterspecifikt

Vattenutkastare
Inför vintern är det dags att skruva bort slang och koppling till vattenutkastarna. Risken finns annars att det vatten som står kvar i röret kan frysa, med svåra vattenskador som följd.

Garageportar
För att undvika att garageportarna fryser fast under kalla vintrar kan ni smörja siliconspray på gummilisten. Det går också att ta bort gummilisten under vintern och montera tillbaka den på våren.

Föreningen har anlitat en entreprenör som smörjer våra dörrcylindrar två gånger om året. Du ska därför inte smörja låset själv. Har du problem med ditt dörrlås på ytterdörren eller garagedörren ska du felanmäla detta.