Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning

Brf Tallkronan i Tallboda vill med verksamhetsbeskrivningen ge en presentation av styrningen av verksamheten. Verksamhetsbeskrivningen är från början en trycksak och finns bara som en pdf-fil, du kan läsa den här.

verksamhetsberättelsen